top of page

同學生視覺壓力有關嘅常見情況

視覺壓力可能同以下情況有關:

 • 過度活躍

 • ​焦慮

 • 讀寫障礙

 • 癲癇

 • 偏頭痛

 • 特殊學習障礙

而身體上嘅不適有:

 • 頭痛

 • 頭後面有熱感

 • 眼痛同埋勞損

 • 視覺疲勞

 • 認知疲勞

 • 運動引起嘅噁心

 • 不適

視覺感知困難:

 • 感覺到過度嘅發光

 • 視覺感覺超越負荷

 • 有形狀,移動同埋顏色嘅幻覺

 • 模糊同埋雙重視野

 • 閱讀同埋追踪困難

 • 深度感知困難

 • 焦慮

❓❓誤解❓❓

問題:視覺壓力同讀寫障礙一樣嗎?

唔係。讀寫障礙係一種學習困難,會導致有條件嘅人喺閱讀,書寫,拼寫同埋其他事情上出現問題。

 

患有讀寫障礙嘅人通常會遭受視覺壓力,並且會受益於覆蓋物或有色鏡片,但普通人會有視覺壓力,不一定因為患有讀寫障礙。

bottom of page