top of page

Covid-19 疫情

 • 疫情帶嚟好多未知同改變,喺不安當中,我哋可以試吓:

  • 即使未能夠面對面同屋企人同埋朋友見面,都可以透過打電話、文字短訊或者視像通話保持聯繫,互相關懷同埋支持。

  • 接受自己嘅負面情緒,多同其他人傾訴,喺有需要時尋求協助。

  • 維持有規律嘅日常作息時間表,保持健康生活模式。

  • 多留意自己嘅身體情況,如果覺得唔舒服,要盡快求醫。

  • 當喺唔同渠道收到疫情嘅最新資訊時,嘗試核實來源嘅可信性,避免因未經核實來源嘅消息而覺得不安同埋恐慌。避免相信未經證實來源嘅消息、盲目地跟從訊息、並採取非理性嘅行為(例如搶購醫療物資、日常食品同用品)。

  • 從多方面學習防疫知識(例如從網上或電視廣告宣傳片學習正確嘅洗手方法、有病徵時應前往嘅診所)。

Image by Adam Nieścioruk
bottom of page