top of page

做乜都無乜心機

  • 當覺得成日都提不起勁,無動力去做任何事情,我哋可以試吓:

    • 了解多啲自己冇心機嘅原因 (例如最近係咪發生左唔開心嘅事情),明白同接納自己都會有情緒低落嘅時候。

    • 每日幫自己訂下一啲簡單嘅目標(例如出街散步),儘量按計劃完成。

    • 同一啲令自己覺得舒服嘅朋友保持聯絡,同佢地傾吓計、出吓街、試吓做啲有趣嘅事情。(記住:有時如果大家同時覺得好冇心機,可能有機會強化大家嘅負面情緒,就更弊! 所以最好睇吓身邊有冇啲信得過,又比較識得處理自己情緒嘅人,搵佢哋傾吓)

    • 做多啲運動,因為身體活動可以令大腦釋放安多酚同多巴胺,令人有正面同快樂嘅感覺。

Image by Valerie Lendel
bottom of page