top of page

圖案眩光測試

第一部分:視覺測試

首先,喺評估之前,你需要準備視覺測試卡(彩色印刷),

然後詢問評估表中嘅問題,同埋要求測試者答 「係」,或者「唔係」

第二部分:偏頭痛篩查

Picture 12.png

第一步:

詢問參與者在過去一年中,有無經歷過任何頭痛

 

 

第二步:

開始偏頭痛問卷

如果參與者在過去1年內冇頭痛,就無需要進行偏頭痛問卷

第三步:
使用開放式問題以獲得更全面嘅視圖

 

第四步:

專注於對話流程,而唔係嚴格嘅問答

 

由於圖案眩光測試可能會導致偏頭痛,因此應該喺圖案眩光測試之前進行偏頭痛問卷

第三部分:圖案眩光測試

基本原理和設計

 1. 確定易受圖案眩光影響嘅患者,即感知扭曲同埋不適
   

 2. 建議嘅觀看距離為參與者嘅眼睛40厘米,因為觀看距離會影響空間頻率

a.當空間頻率較低時,即0.5cpd(與頭痛同埋眼睛疲勞無關),報告嘅失真較少

b.喺日常生活中有好多視覺不適症狀嘅人通常會報告更多嘅畸變(= 2-5cpd)

高空間頻率光柵 (high spatial frequency grating) 中嘅畸變性質可能不同於中空間頻率光柵中嘅畸變性質,反映出與神經系統因素相反,光學嘅相對貢獻更大

Picture 14.png
Picture 15.png
Picture 16.png

基本上,你可以試吓要求參與者睇以上嘅圖案,然後問佢哋對以下範疇嘅睇法:

 1. 係咪有顏色?

 2. 係咪有彎曲線?

 3. 係咪有朦朧線?

 4. 係咪有微光/閃爍 (眨下眨下 /  閃下閃下)?

 5. 係咪會褪色  (顏色會唔會淡左 / 消失緊)?

 6. 係咪有陰影?

 7. 有無其他嘅感覺?

分數計算

成個圖案眩光測試嘅總分係7分。

如果喺以上7個問題,都答「係」(顏色*,彎曲,模糊,微光/閃爍,褪色,陰影形狀等)中“是”嘅答案求和,以得出圖案眩光嘅分數。

bottom of page